Terdapat 3 kategori Dealer yang ditawarkan oleh Public Gold, iaitu :
 • Normal Dealer
 • Priority Dealer
 • Master Dealer
Untuk Mendaftar Sebagai Normal Dealer, anda perlu membuat Belian Minima RM30,000 dalam 
satu resit, dan kelebihannya ialah :
 • Setiapkali Membuat Belian Anda Akan Dibayar Komisyen 1%
 • Bila Anda Membuat Jualan Semula Ke Pokli Wealth Management, Anda Akan Dibayar Komisyen 0.3%
 • Jika Ada Dealer Yang Anda Perkenalkan, Setiapkali Mereka Membuat Belian,
 •  Anda Akan Menerima Komisyen 1%
Untuk Mendaftar Sebagai Priority Dealer, anda perlu membuat Belian Minima RM200,000 
dalam satu resit, dan kelebihannya ialah :
 • Setiapkali Membuat Belian Anda Akan Dibayar Komisyen 1.5%
 • Bila Anda Membuat Jualan Semula Ke Pokli, Anda Akan Dibayar Komisyen 0.3%
 • Jika Ada Dealer Yang Anda Perkenalkan, Setiapkali Mereka Membuat Belian,
 •  Anda Akan Menerima Komisyen 0.3%
Untuk melayakkan anda menjadi Master Dealer, anda perlu memperkenalkan 
5 orang Priority Dealer dan kelebihannya ialah :
 • Setiapkali Membuat Belian Anda Akan Dibayar Komisyen 2%
 • Bila Anda Membuat Jualan Semula Ke Pokli, Anda Akan Dibayar Komisyen 0.3%
 • Jika Ada Dealer Yang Anda Perkenalkan, Setiapkali Mereka Membuat Belian, 
 • Anda Akan Menerima Komisyen :
 • 1% Dari Normal Dealer
 • 0.5% Dari Priority Dealer
 • 0.1% Dari Master Dealer
Komisyen yang anda perolehi dari transaksi Belian dan Jualan, akan membantu untuk 
mengurangkan peratus Spread bagi setiap produk yang anda pilih.
Sebagai contoh, Normal Dealer menerima komisyen 1% dari setiap beliannya dan 0.3% 
bila anda menjualkannya kembali kepada Pokli Wealth Management. Dari transaksi itu anda telah 
memperolehi komisyen sebanyak 1% + 0.5% = 1.5%,
 bererti anda telah berjaya mengurangkan peratus spread sebanyak 1.5% untuk setiap produk
yang dibeli.
Semakin tinggi Level Dealer, komisyen yang diterima semakin banyak, bermakna kadar
peratus spread yang berjaya dikurangkan semakin besar, menjadikan tempoh keuntungannya semakin cepat dan juga banyak.